Decorar la teva casa segons els principis bàsics del Feng Shui

Blog
Decorar la teva casa segons els principis bàsics del Feng Shui

Decorar la teva casa seguint la tradició del Feng Shui podria fer que el teu estat d’ànim millori i l’energia positiva s’estengui per tota la teva casa. Aquesta filosofia oriental s’ha aplicat a diferents aspectes de la nostra vida, però és en la decoració d’interiors on potser més resonancia ha tingut, donada l´harmonia que pot generar i la seva fàcil aplicació.

 

D’acord amb el Feng Shui les construccions tenen característiques energètiques que incideixen sobre les nostres energies particulars, afectant aspectes com el treball, diners, relacions personals i salut. La distribució dels mobles, els colors utilitzats o l´ubicació de l’edifici entre molts altres elements més són fonamentals en el Feng Shui.

 

Donem un recorregut per les recomanacions bàsiques:

 

Entrada. Ha d’estar ben il·luminada perquè per ella entra l’energia i s’expandeix a la resta de les habitacions.

 

Cuina. Aquest espai està associat al manteniment, l’alimentació i els mitjans de vida d’una família. Es recomana usar colors terrossos no gaire foscos: sorres, torrats, pastissos, llimona, blaus i verds clar, amb llums i plantes. Ha de ser un lloc càlid per animar a entrar i cuinar, per això ha de ser un espai per a la creativitat i el gaudir.

 

Dormitori. És la zona que ha d’estar més protegida, no ha de tenir més d’una porta, ni que estigui devant d´una escala. Es recomana evitar masses elements que pertorbin el somni, com llums directes, aparells elèctrics/electronics, quadres agressius, etc.

 

Es recomana que el llit es situï en el centre de l’habitació i que no estigui en línia recta amb la porta d’entrada o del bany. Als peus del llit es pot posar un bagul o una catifa com protectors. El suport del llit simbolitza el suport i la seguretat de la vida, darrere del llit no ha d’haver finestres o miralls, ja que poden debilitar la sensació de seguretat.

 

Per reduir al mínim indispensable el camp electromagnètic es recomana reduir al mínim indispensable el nombre d’aparells electrònics com telèfons sense fil i mòbils.

 

Sala. Aquest és el cor de la casa ja que és el lloc de reunió de tota la família i ajuda a facilitar la comunicació. És per això que es recomana que els seients o mobles es trobin formant angles de 90 graus.

 

El centre ha d’estar ocupat per una taula de centre per evitar que se senti el buit. Els llibres i els aparells per a música inciten les converses i la creació de vincles. Tenir diferents tipus de seients com balancins, puff, butaques, permeten que cadascuna de les persones trobin el seu preferit, d’acord al seu estat d’ànim.

 

Escala. Conecten els nivells de la casa i són conductes d’energia per això és important que no siguin tan estretes i de preferència no espiral.

 

Bany. A les cambres de bany l’energia tendeix a baixar. Per aquesta raó, són un bon lloc per decorar amb colors alegres. L’ordre i la neteja, la no saturació de mobles i la serenitat dels colors són obligatoris en una casa que segueixi criteris Feng Shui.

 

Quan no puguis distribuir la teva casa partint de zero, tot es pot potenciar o neutralitzar amb colors, materials i formes.