Aspectes clau a tenir en compte per a la correcta optimització fiscal a les transmissions d’immobles.

Blog
Aspectes clau a tenir en compte per a la correcta optimització fiscal a les transmissions d’immobles.

Per Xavier Jové, PATRIMONIA advocats i economistes

 

Una mateixa operació de transmissió d’un immoble pot tenir un impacte molt diferent, des del punt de vista fiscal, depenent de si hem realitzat un profund estudi d’optimització tributària o no, previ a l’operació.

 

La diferència pot ser molt important depenent d’un anàlisi correcta de la mateixa. El primer que hem de tenir en compte és tenir molt clar si el que estem transmetent ha estat la nostra vivenda habitual, fiscalment parlant, o no.

 

En cas afirmatiu i, a més, si la persona que el transmet és major de 65 anys, es podria aplicar un escenari molt beneficiós per al contribuent, des del punt de vista d’optimització fiscal. En cas de no tenir més de 65 anys, l’escenari també seria beneficiós fiscalment, però no tant com en el supòsit anterior. En el cas de no transmetre l’habitatge habitual i no tenir més de 65 anys, hauríem d’analitzar la casuística de cada operació. Per exemple, si transmetem el nostre habitatge habitual però no tenim més de 65 anys, no existirà tributació per aquesta operació sempre que l’import obtingut es reinverteixi en l’adquisició d’un nou habitatge habitual.

 

Considerem, per tant, una fase indispensable en el procés de compravenda d’una propietat, l’assessorament adequat per professionals qualificats per tal de valorar les repercussions fiscals de la mateixa de cara a una optimització i estalvi fiscal.